@kballestrini it’s hard as I o…

@kballestrini it’s hard as I once felt like this… http://t.co/DPmVnUHC